català | castellano
LSN advocatsLSN administració de finques i comunitats de propietarisLSN finques

EXPERTS EN COMUNITATS

ACCÉS ÀREA PRIVADA

Usuari:Password:

COMUNITATS

A LSN administrem la seva Comunitat de Propietaris amb els següents compromisos adquirits mitjançant contractació:

 • Preparació pressupost ordinari i càlcul de qüotes.
 • Emissió de rebuts qüotes ordinàries, cobrament, comptabilització, reclamacions escrites.
 • Sol·licitud de pressupostos per a manteniments i reparacions habituals.
 • Pagament de factures i comptabilització.
 • Contactes amb industrials/ proveïdors/ empleats.
 • Seguiment incidències, venciments, periodicitats.
 • Extractes Comptables, Informes, Memòries, Repartiments, Tancament d'Exercici, Liquidació.
 • Assemblea Ordinària o Extraordinàries: Convocatòria, Assistència, Redacció Acta.
 • Derrames Extraordinàries, càlcul, emissió de rebuts i comptabilitat.
 • Cobrament domiciliari de rebuts.
 • Repartiment del consum/despesa i facturació en la pròpia liquidació general.
 • Obres de gran rehabilitació, reforma o reparació: Sol·licitud d'informes tècnics amb definició de deficiències i/o solucions. Sol·licitud d'informes jurídics. Sol·licitud de mesuraments i projectes tècnics. Sol·licitud de pressupostos o ofertes. Sol·licitud de permisos municipals. Seguiment de les incidències i repassos.

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

A LSN administrem la seva Associació de Veïns amb els següents compromisos adquirits mitjançant contractació:

 • Preparació pressupost ordinari i càlcul de qüotes.
 • Emissió de rebuts qüotes ordinàries, cobrament, comptabilització, reclamacions escrites.
 • Sol·licitud de pressupostos per a manteniments i reparacions habituals.
 • Pagament de factures i comptabilització.
 • Contactes amb industrials/ proveïdors/ empleats.
 • Seguiment incidències, venciments, periodicitats.
 • Extractes Comptables, Informes, Memòries, Repartiments, Tancament d'Exercici, Liquidació.
 • Assemblea Ordinària o Extraordinàries: Convocatòria, Assistència, Redacció Acta.
 • Derrames Extraordinàries, càlcul, emissió de rebuts i comptabilitat.
 • Cobrament domiciliari de rebuts.
 • Repartiment del consum/despesa i facturació en la pròpia liquidació general.
 • Obres de gran rehabilitació, reforma o reparació: Sol·licitud d'informes tècnics amb definició de deficiències i/o solucions. Sol·licitud d'informes jurídics. Sol·licitud de mesuraments i projectes tècnics. Sol·licitud de pressupostos o ofertes. Sol·licitud de permisos municipals. Seguiment de les incidències i repassos.

CONTACTI AMB NOSALTRES

Adreça:c/ Torres Jordi, 18 Esc. A, Local 1 (43005 - Tarragona)
Telèfon:977 249 671
Fax:977 249 672
E-mail: